Tillbyggnad hus i Sollentuna, Täby, Upplands Väsby i Stockholm

Vi är ett Stockholmsbaserat byggföretag som kan hjälpa dig som vill genomföra någon typ av tillbyggnad på ditt hus. Våra kunder finns i bland annat Täby, Sollentuna, Danderyd, Upplands Väsby i Stockholm m.m. Vi erbjuder helt enkelt byggentreprenad till kunder i hela Stockholmsområdet.

Vi hjälper dig med tillbyggnaden från start till mål

Innan du ger dig i kast med att starta projektet som en tillbyggnad bör du fundera på vad målsättningen är. Behövs ett extra sovrum för att familjen väntar tillökning? Vill du bygga ut för att få mer plats till en hobby eller är syftet något annat? Hur resten av projektet ska genomföras springer ur målsättningen.

Vad kostar en tillbyggnad?

Vi brukar säga att man får räkna med att en tillbyggnad kostar någonstans mellan 20 000-30 000 kr per m2. Exakt vad det landar på beror förstås på många olika faktorer så som materialval med mera. Tidsåtgången beräknas till ungefär 40 arbetstimmar per m2.

Kontakta oss så pratar vi om din tillbyggnad

Vi kan hjälpa dig från ansökan om bygglov till slutbesiktning. Hör av dig till oss så går vi igenom vad för typ av tillbyggnad du vill ha, diskuterar materialval med mera. Vi ger dig en offert som självklart är gratis.

Kontakta en bra byggare idag!