En veranda

Bygga veranda - Att tänka på inför ditt verandabygge

Det kanske vanligaste sättet att bygga veranda på i Sverige har traditionellt varit att bygga en altan i trä. Valet kan tyckas enkelt, material är förhållandevis billigt, men man ska komma ihåg att en träaltan kräver en viss mängd underhåll, inte minst den årliga inoljningen. Om du istället vill bygga altan utan plintar och med mindre underhåll är en gjuten betongaltan eller marksten utmärkta alternativ och vår Byggfirma Sollentuna hjälper dig gärna om du vill leja ut hela eller delar av arbetet.

Bygga altan med eller utan plintar

Att bygga altan utan plintar kräver att marken i princip är helt platt. Även om du har en plan gräsmatta behöver ett ordentligt förarbete göras innan du kan lägga en ny träaltan utan plintar. Om du vill ha en altan med marksten behöver du också göra ett fullgott förarbete, men sedan är det enkelt att lägga ut stenen, skapa ramen och täcka med fogmaterial.